راه‌های ارتباط با ما

پزشکان کلینیک

دکتر محمدرضا امیدظهور

درمان غيرجراحی دردهاي ستون فقرات و مفاصل،
درمان اينترونشنال و بسته دیسک های كمری

دکتر احسان صنعتی

درمان بیماری‌های اسکلتی و عضلانی

دکتر بهنود صمدی

 درمان غیر جراحی بیماری‌های مفصلی و فقرات،
تزریقات تحت هدایت سونوگرافی

مقالات