درمان رانده شدن درد از ستون فقرات گردن به شانه و دست+فیزیوتراپی

دردی که از گردن به شانه و دست‌ها منتشر می‌شود، مربوط به التهاب یا آسیب یک ریشه‌ی عصبی است که در ستون فقرات گردنی قرار دارد. به این حالت معمولا گیرافتادگی عصب گفته می‌شود. از پشت هر یک از مهره‌های ستون فقرات گردنی، دو ریشه‌ی عصبی اصلی از طناب نخاعی خارج می‌شود که این عصبها هر یک به نواحی مشخصی در دست‌ها و عضلات یا پوست دست می‌روند. الگوی قرارگیری عصب‌ها و نحوه پراکنده شدن آنها از گردن تا نواحی مختلف شانه و دستها، در تمامی