دکتر بهنود صمدی


  • متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
  • عضو انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی و انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران
  • عضو انجمن بین المللی درد
  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • سرپرست سابق کلینیک توانبخشی بیماران سکته مغزی (تبسم)
  • دوره تکمیلی سونوگرافی در تزریقات مفصلی و ستون فقرات
  • دوره تکمیلی تزریق بوتاکس (دیسپورت/زئومین) در بیماران اسپاستیک

فهرست
تلفن نوبت دهی کلینیک