دکتر محمدرضا امیدظهور


  • متخصص طب فیزیکی و توانبخشی-دارای برد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی
  • درمان غیر جراحی درد های ستون فقرات و مفاصل
  • درمان غیر جراحی اختلالات ساختاری ستون فقرات و پاها
  • دوره تکمیلی استئوپاتی از کانادا
  • دوره تکمیلی سونوگرافی و تزریق  مفاصل از کانادا
  • دوره درمان ستون فقرات از کانادا
  • دوره درمان intervention در ستون فقرات

فهرست
تلفن نوبت دهی کلینیک