فلج اطفال: نحوه پیشگیری، درمان و توانبخشی بیماری فلج اطفال

فلج اطفال

فلج اطفال در اثر عفونت ویروسی ایجاد می‌شود. جهت مهار بیماری فلج اطفال، علائم این بیماری بایستی کنترل شوند. هدف از درمان  این بیماری حفظ و تقویت عملکردهای بدن و کاهش احتمال بروز مشکلات بلندمدت می‌باشد. در طول دوره درمان، بدن نیز به مبارزه با عفونت ادامه می‌دهد. روش‌های درمانی شامل استراحت در بیمارستان، مصرف […]