مزایای کار درمانی ام اس: تقویت عضلات ضعیف با کار درمانی

مزایای کار درمانی ام اس تقویت عضلات ضعیف با کار درمانی

 مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری خود ایمنی مزمن است که به غلاف محافظ اعصاب حمله می‌کند و باعث از بین رفتن و تخریب آنها می‌شود که به غلاف اعصاب، میلین گفته می‌شود. با از بین رفتن میلین ارتباط بین مغز و بدن مختل می‌شود. در نهایت ام اس می‌تواند باعث از بین رفتن و آسیب رساندن […]